Poznań - Działania pn. Taxi - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Działania pn. Taxi

Data publikacji 30.01.2019

29 stycznia br. Wydział Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Poznaniu przeprowadził na terenie miasta Poznania własne działania kontrolne pn. ,, TAXI ”.

Celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym m.in. przez kontrolę stanu technicznego pojazdów Taxi oraz sprawdzenie prawidłowości poboru opłat z tytułu świadczenia usług na terenie miasta Poznania w celu wyeliminowania z rynku nieuczciwych przedsiębiorców.

Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze kontrolowali:

- posiadanie przez kierujących aktualnych licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową lub potwierdzeń złożenia wniosków o wydanie zezwolenia zgodnie z Ustawą o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób,

- posiadanie przez kierujących innych dokumentów uprawniających do kierowania i użytkowania taksówki ( legalizacja taksometru, badania lekarskie, psychologiczne),

- przestrzeganie terminów badań technicznych pojazdu,

- stan techniczny pojazdów,

- trzeźwość kierujących,

- wyposażenie pojazdu w kasy fiskalne oraz prawidłowe oznakowanie pojazdu wynikające z Ustawy Rady Miasta Poznania z dnia 21.03.2006 roku.

Podczas działań funkcjonariusze skontrolowali 26 pojazdów Taxi, w tym ujawnili 11 wykroczeń popełnionych przez kierujących, względem których zastosowano środki przewidziane prawem. Policjanci zapowiadają kolejne takie kontrole, a jednocześnie apelują do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów i zachowanie na drogach ostrożności.

Aleksandra Tomczyk/MŚ