DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Data publikacji 14.01.2019

Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Poznaniu zaprasza seniorów na spotkanie profilaktyczne zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia br. o godz. 12:00 w sali nr 220 Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2.

Osoby starsze, często padają ofiarą różnych przestępstw. Sami Seniorzy podkreślają, że ich bezpieczeństwo osobiste jest dla nich sprawą ważną. Jednocześnie powszechne jest postrzeganie tego problemu na rynku usług. Tymczasem zastosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa sprawia, że możliwe jest ograniczenie tego typu przestępstw. Podczas spotkania przedstawione zostaną praktyczne informacje, jak Seniorzy powinni dbać o swoje bezpieczeństwo osobiste w miejscach publicznych oraz w domu  i  na rynku usług. Szczególną uwagę prowadzący zwrócą na przedstawienie nowych metod działania oszustów, bezpieczeństwo bankowe, w ruchu drogowym oraz przeciwpożarowe. 

Zgłoszenie uczestnictwa można dokonywać telefonicznie pod numerem 61 84 -156 – 29 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00.

Partnerami konferencji są: Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do udziału.