DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Bezpieczny Przedszkolak, Bezpiecznym Poznaniakiem

W Poznaniu ruszył pionierski projekt o bezpieczeństwie, skierowany dla najmłodszych „ Bezpieczny Przedszkolak, Bezpiecznym Poznaniakiem”. Zadania będą realizowane przez placówki przedszkolne i szkolne we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i poznańskim magistratem. Pomysłodawcą projektu jest Marzenna Bolińska – dyrektor poznańskiego przedszkola „Pod Topolą”. Podczas dzisiejszej inauguracji, dzieci zaprezentowały programy artystyczne, których tematem przewodnim była ich bezpieczeństwo.

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić. Mówić i przypominać o nich powinni też dorośli: nauczyciele, rodzice czy inni opiekunowie.

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwym do kształtowania prawidłowych postaw dzieci w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przyniesie to oczekiwane efekty w latach następnych w rozwoju młodego człowieka. Konieczne  jest uświadomienie dzieciom, jak ważne jest zachowanie zgodne  z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

Podczas uroczystej inauguracji projektu obecni byli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Marcin Rzepecki, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty w Poznaniu Wiesław Banaś , Radna Miasta Poznania i Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Lidia Dudziak, dyrektorzy przedszkoli i szkół uczestniczących w projekcie, policyjni profilaktycy, którzy są koordynatorami projektu ze strony Policji.

Warto zaznaczyć, że to kolejny projekt dotyczący bezpieczeństwa, którego autorami są wychowawcy z poznańskiego przedszkola „Pod Topolą”. Marzenna Bolińska – dyrektor placówki oraz cały personel wychowawców, bardzo mocno pracują na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców Poznania. Ich projekty są często nagradzane i trafiają do bazy tzw. dobrych praktyk wychowawczych.

Tegoroczny projekt będzie realizowany przez policjantów i pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, przy pomocy uczniów klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu. Dzieci będą poznawać zasady bezpieczeństwa w kilku tematycznych blokach:

- Dziecko uczy się, jak być bezpiecznym na drodze

- Dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego

- Dziecko bezpiecznie korzysta ze środków komunikacji

- Kształtowanie postawy ograniczonego zaufania względem nieznajomych

Realizacja projektu edukacyjnego ma na celu wyposażyć dzieci w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, utrwalenia znajomość numerów alarmowych, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnymi na podwórku. Ponad to przedszkolacy i uczniowie zdobędą wiedzę jak unikać sytuacji niebezpiecznych w kontaktach z obcymi ludźmi.

 

 

Piotr Garstka

  • Bezpieczny Przedszkolak, Bezpiecznym Poznaniakiem #1
  • Bezpieczny Przedszkolak, Bezpiecznym Poznaniakiem #2
  • Bezpieczny Przedszkolak, Bezpiecznym Poznaniakiem #3
  • Bezpieczny Przedszkolak, Bezpiecznym Poznaniakiem #4
  • Bezpieczny Przedszkolak, Bezpiecznym Poznaniakiem #5
  • Bezpieczny Przedszkolak, Bezpiecznym Poznaniakiem #7