Poznań - Profilaktyka od września w szkołach - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Profilaktyka od września w szkołach

Data publikacji 10.09.2018

Początek września wiąże się co roku z powrotem do szkół, a co za tym idzie wzmożonym ruchem w rejonie placówek oświatowych. Dlatego, szczególnie w tym okresie policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzą działania prewencyjne i profilaktyczne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu obejmuje dwadzieścia jeden jednostek Policji, z czego sześć znajduje się na terenie miasta, a piętnaście na terenie powiatu poznańskiego. Pracują tam wykwalifikowani funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną przy aktywnym wsparciu dzielnicowych danego rejonu.Poznańscy policjanci realizują szereg działań profilaktycznych adresowanych zarówno do najmłodszych, jak i starszych uczniów.

Mundurowi prowadzą prelekcje dostosowane do wieku uczniów, występujących zagrożeń, bądź zgłaszanych problemów. Dla najmłodszych przygotowane zostały prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznej zabawy, czy relacji i kontaktu z nieznajomymi. Dla młodzieży opracowany został cykl zajęć dotyczący zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych zachowań w sieci, czy odpowiedzialności karnej nieletnich. Dodatkowo na każdym etapie spotkań policjanci powtarzają zasady postępowania w sytuacji zagrożeń tak, aby każdy pomimo strachu, czy stresu potrafił prawidłowo wezwać pomoc.

Na obszarze działania policjanci realizują liczne projekty i programy prewencyjne w ramach których placówki oświatowe mogą zwracać się do właściwych miejscowo jednostek o współpracę i zorganizowanie wspólnie prelekcji, czy warsztatów.

Szczegóły dotyczące realizowanych projektów i programów znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w zakładce Prewencja/Programy prewencyjne oraz w odnośniku poniżej:

http://www.poznan.policja.gov.pl/w21/prewencja-1/programy-prewencyjne

Zachęcamy również do zapoznania się i nawiązania kontaktu z profilaktykami, bądź dzielnicowym danego rejonu. Informacje dotyczące kontaktu znajdują się w odnośniku poniżej:

http://www.poznan.policja.gov.pl/w21/kontakt/199795,Petycje.html

Sylwia Stańko/MM