DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Policjanci sprawdzali oznakowanie dróg i ulic

Data publikacji 30.08.2018

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na terenie miasta i powiatu poznańskiego sprawdzili drogi i ulice prowadzące do placówek oświatowo-wychowawczych. Głównym celem ich działań było skontrolowanie oznakowania przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli oraz organizacja ruchu w miejscach najbardziej uczęszczanych przez dzieci.

Zakończenie wakacji i powrót do szkoły to wyzwanie nie tylko dla dzieci i młodzieży przed którymi stoją nowe wyzwania i cele, ale również czas wytężonej pracy policjantów, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo na drogach.   

Działania przeprowadzone przez poznańską drogówkę odbyły się we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu i Oddziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania.

Funkcjonariusze sprawdzili istniejąca infrastrukturę drogową ze szczególnym zwróceniem uwagi na czytelność oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto poddali kontroli stan techniczny urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. Policjanci zaznaczyli, że  kontrolą objęte zostały drogi znajdujące się przy szkołach, przedszkolach i żłobkach, ze szczególnym uwzględnieniem dróg prowadzących przede wszystkim do szkół podstawowych.

Celem tych działań było wyeliminowanie jakichkolwiek nieprawidłowości powstałych w wyniku zaniedbań ze strony zarządców dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom rozpoczynającym nowy rok szkolny. Policjanci poinformowali, że takie działania będą kontynuowaniem, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie.  

Natalia Nowak/MM