DZIAŁANIA POLICJI

Poznań – Policjanci doskonalili swoje umiejętności

Data publikacji 23.07.2018

Instruktorzy z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w lipcu br. przeprowadzili zajęcia doskonalące dla policjantów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Codzienna służba wymaga od mundurowych, aby byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia działań w kryzysowych sytuacjach oraz posiadali odpowiednie do tego umiejętności. Dlatego też w lipcu odbyły się zajęcia praktyczno – teoretyczne dla policjantów, które miały na celu utrwalenie i poszerzenie wiedzy w zakresie udzielania pomocy drugiemu człowiekowi.

Głównym celem szkolenia było podjęcie podstawowych czynności ratujących życie tj. m. in. postępowanie na miejscu zdarzenia, prawidłowa ocena stanu osoby poszkodowanej, zabezpieczenie osoby wraz z zebraniem wywiadu SAMPLE oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem zewnętrznego defibrylatora AED.

Formuła w jakiej odbywały się zajęcia była, tak przygotowana, aby przekazywana wiedza oraz umiejętności ratowania życia, były jak najbardziej autentyczne oraz odzwierciedlały realne zdarzenia.                          

Policjanci mieli możliwość sprawdzenia swoich kwalifikacji w symulowanej interwencji na terenie multimedialnej strzelnicy. W trakcie wykonywania przewidzianego zadania, musieli bezpiecznie wejść do pomieszczenia, przeszukać je, obezwładnić napastników oraz udzielić pierwszej pomocy rannemu w trakcie strzelaniny policjantowi. Trudności dodawał panujący w pomieszczeniach zmrok oraz manekin, który wagą odpowiadał dorosłemu człowiekowi. W trakcie zadania na policjantów czekały takie „niespodzianki” jak m. in. wirtualni przestępcy, sztuczna krew, czy przeszkody terenowe. 

Celem ćwiczeń było zdobycie umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Przystępna forma szkolenia pozwoliła funkcjonariuszom połączyć elementy bezpiecznego oraz skutecznego obchodzenia się i działania z bronią palną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy na polu walki. W doskonaleniu uczestniczyło ponad stu policjantów.

Całość zajęć została opracowana z uwzględnieniem specyfiki służby i związanych z nią potencjalnych zagrożeń. Zdarzenia pokazują, że coraz częściej policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia i od nich zależy zapewnienie bezpieczeństwa i udzielenie pierwszej pomocy rannym.

Krzysztof Lis/MM