Poznań - Działania pn. ,,SZLABAN NA RYZYKO” - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Działania pn. ,,SZLABAN NA RYZYKO”

Data publikacji 11.07.2018

W dalszym ciągu dochodzi do dużej ilości przypadków łamania przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych w tym nielegalnego przechodzenia przez tory kolejowe. Dlatego 6 lipca br. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wzięli udział w 13. edycji akcji ,,Bezpieczne piątki” w ramach kampanii społecznej bezpieczny przejazd - ,,SZLABAN NA RYZYKO” zainicjowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Głównym celem działań, w których uczestniczyli funkcjonariusze ruchu drogowego oraz Służba Ochrony Kolei było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych na przejazdach kolejowo – drogowych, a także edukacja uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego poruszania się w powyższych rejonach.

Należy pamiętać, że rogatki czy sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa może ulec uszkodzeniu tak, jak inne urządzenia automatyczne. Podobnie jest z dróżnikami, którzy mogą np. zasłabnąć i nie zamknąć rogatek w odpowiednim momencie.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory ma obowiązek upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza gdy przejrzystość powietrza jest ograniczona. Kierujący musi również pamiętać, że ma obowiązek prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy.

Do niewłaściwych, a co za tym idzie najbardziej niebezpiecznych zachowań kierowców należą: ignorowanie znaku STOP lub włączonej sygnalizacji świetlnej, wjazd na przejazd przy zamykaniu lub otwieraniu się rogatek, omijanie zamkniętych rogatek, wjazd na przejazd pomimo zbliżającego się pociągu, wjazd na przejazd pomimo braku możliwości kontynuowania jazdy.

Podczas przeprowadzanych kontroli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego  rozmawiali z uczestnikami ruchu drogowego informując, że tory można przekraczać tylko na wyznaczonych przejściach i przejazdach oraz rozdawali materiały profilaktyczno – prewencyjne.

Podczas przeprowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili 4 wykroczenia ściśle związane z prowadzonymi działaniami. Za popełnione wykroczenia uczestnicy ruchu drogowego zostali ukarani mandatami.  Policjanci zapowiadają dalsze tego typu działania.

Aleksandra Tomczyk