DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Kolejny etap znakowania sakraliów zrealizowany

Data publikacji 02.07.2018

W czerwcu br. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kontynuowali kolejny etap znakowania sakraliów w kościołach Dekanatu Stęszewskiego oraz kościele i klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu. Działania odbyły się w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu Znakowania Zabytków Ruchomych w Obiektach Sakralnych.

To kolejna, trzecia już część etapu znakowania zabytków ruchomych w kościołach na terenie Wielkopolski. Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Programu Znakowania Zabytków Ruchomych w Obiektach Sakralnych.

Znakowanie sakraliów odbywa się metodą mikrocząsteczkową. Ponadto podczas znakowania policjanci posługiwali się współczesnym cyfrowym sprzętem fotograficznym, który jest wykorzystywany m.in. podczas czynności procesowych na miejscu zdarzenia. Tymi metodami oznakowane zostały zabytki ruchome znajdujące się w kościołach Dekanatu Stęszewskiego oraz w kościele i klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu.

Policjanci wraz z pracownikami Miejskiego Konserwatora Zabytków Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Poznania prowadzili również porównywanie stanu ewidencyjnego zabytków ruchomych ze stanem faktycznym.

W czynnościach uczestniczyli pracownicy Działu Opracowań Naukowych Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, pracownicy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również przedstawiciele Wydziału Zabytków Ruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Podczas trzeciego etapu oznakowano zabytki ruchome w dziesięciu świątyniach: w Stęszewie, Łodzi, Modrzu, Słupi, Tomicach, Iłówcu, Głuchowie i Granowie oraz Klasztorze Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu.

Kolejny etap zostanie przeprowadzony jeszcze w tym roku w kościołach na terenie miasta Poznania.

Małgorzata Tamborska/MM