DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań - Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem "NASZE SERCE"

Data publikacji 06.06.2018

Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Stowarzyszenia „NASZE SERCE”. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie XVII Festynu „Niebiescy Dzieciom”.

6 czerwca br. w budynku poznańskiej Policji przy ul. Szylinga, Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk oraz Prezes Stowarzyszenia „NASZE SERCE” prof. zw. dr hab. med. Michała Wojtalik podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem działań będą przedsięwzięcia profilaktyczne oraz akcje charytatywne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie „NASZE SERCE” działa od 1997 roku i łączy ludzi, których ideą jest niesienie pomocy dzieciom z wrodzonymi wadami serca. Prezesem Stowarzyszenia jest prof. zw. dr hab. med. Michała Wojtalik, który jednocześnie jest kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Katedry Kardio-Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ich zadaniem jest pomoc i wspieranie małych pacjentów z wrodzonymi wadami serca, których rocznie rodzi się średnio 4,5 tysiąca.

Pierwszym wspólnym projektem Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Stowarzyszenia „NASZE SERCE” będzie organizacja sztandarowego wydarzenia poznańskiej Policji jakim jest XVII Festyn pn. „Niebiescy Dzieciom” zaplanowany na dzień 23 czerwca br.

Sylwia Stańko/MM