DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Działania "Bezpieczna zmiana pasa ruchu"

Data publikacji 05.03.2018

Policjanci z poznańskiej drogówki przeprowadzili działania pn. ”Bezpieczna zmiana pasa ruchu”. Ich celem była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz minimalizacja ilości zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłową zmianą pasa.

28 lutego br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadził na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego działania własne pod nazwą ”Bezpieczna zmiana pasa ruchu”.    

Celem działań funkcjonariuszy była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz minimalizacja ilości zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłową zmianą pasa ruchu.

Policjanci przypominają, że kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonując ten manewr jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po jego wykonaniu. Zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu na, który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony, upewnić się czy wykonywany manewr nie spowoduje wymuszenia pierwszeństwa, a tym samym zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającym zajmowany pas ruchu stanowi wykroczenie drogowe i zagrożone jest karą grzywny w kwocie 250 złotych i 5 punktów karnych.

Autor: sierż. Aleksandra Tomczyk/PB