DZIAŁANIA POLICJI

Poznań – Policjanci zapraszają do udziału w konkursie

Policjanci zapraszają młodzież do wzięcia udziału w IV edycji konkursu fotograficznego „Skrzydła życia”. Konkurs skierowany jest do młodzieży zamieszkującej Powiat Poznański w wieku od 13 do 18 lat. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zapraszają młodzież z powiatu poznańskiego w wieku 13-18 lat do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Skrzydła życia”. Konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do twórczego przedstawienia przemyśleń na temat problematyki zapobiegania przestępczości, przemocy oraz uzależnień.

Prace należy dostarczyć do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu z adnotacją na kopercie Wydział Prewencji – konkurs fotograficzny „Skrzydła życia”. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca br. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu.pdf