Poznań - W trosce o osoby bezdomne - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - W trosce o osoby bezdomne

Data publikacji 25.10.2017

Sezon zimowy zbliża się wielkimi krokami i za kilka dni spodziewane spadki temperatur znów będą dużym zagrożeniem dla osób bezdomnych. Poznańscy policjanci już przygotowują się na niesienie im pomocy, by skutecznie zapobiegać tragediom. 23 października br. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym przebywającym poza ośrodkami wsparcia.

23 października br. odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Streetworkerami z Pogotowia Społecznego i Caritasu bezpośrednio współpracującymi z osobami bezdomnymi.

Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat problematyki bezdomności na terenie miasta Poznania, wypracowanie metod współpracy między instytucjami oraz wymiana doświadczeń. Podczas spotkania poszczególne instytucje wskazały miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne oraz zobowiązały się do kontroli takich miejsc. Na podstawie wspólnych działań zostanie uzupełniona tzw. „Mapa bezdomności miasta Poznania”, która stanowi odzwierciedlenie skali tego zjawiska.

W ramach współpracy między instytucjami zostały zaplanowane wspólne kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta Poznania. Pierwsze takie patrole odbędą się w grudniu br. Ponadto wzmożone kontrole będą odbywać się sukcesywnie w kolejnych zimowych miesiącach.

Małgorzata Tamborska/IL

 

 

  • Policjantka asp. Małgorzata Tamborska przemawia podczas spotkania
  • Uczestnicy szkolenia siedzą przy stole
  • Policjantka przemawia do uczestników spotkania