DZIAŁANIA POLICJI

Poznań – Działania w ramach „Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi”

Data publikacji 25.10.2017

W ramach „Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi” Policja we współpracy ze Strażą Miejską przeprowadziła wzmożone działania prewencyjno – informacyjne dotyczące handlu ludźmi połączone z prelekcją dla uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

To już XI obchody „Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi” w ramach którego szczególnie organy ścigania w tym Policja, organizacje rządowe oraz pozarządowe przeprowadzają liczne działania celem uświadomienia społeczeństwa, czym jest handel ludźmi, jak się ustrzec aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa, lub gdzie można szukać pomocy.

W celu przeciwdziałania przestępstwom związanym z handlem ludźmi funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadzili wzmożone działania prewencyjne oraz profilaktyczne w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu przy ul. Widnej. W trakcie inicjatywy informowano społeczeństwo, w jaki sposób należy postępować, aby nie stać się ofiarą tego procederu oraz przedstawiono możliwości pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia handlem ludźmi.

Podczas prelekcji z młodzieżą przedstawiono krótkie filmy edukacyjne, które zobrazowały mechanizmy stosowane przez osoby zajmujące się wykorzystaniem człowieka w pracy o charakterze przymusowym.

Na zakończenie spotkania funkcjonariusze przypomnieli młodym ludziom o kwestii ograniczonego zaufania w kontaktach z nowo poznanymi ludźmi, ofertach wyjazdów zagranicznych promujących wysokie zarobki w krótkim czasie, czy przekazywaniu własnych danych osobowych nieznanym osobom. Udzielono również wskazówek gdzie szukać pomocy lub przekazać informację w przypadku podejrzenia zagrożenia życia, zdrowia osoby bądź bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem.

 

 

Marta Mróz/PG

  • 11
  • 12
  • 13