Poznań - Bezpieczni na drodze - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Bezpieczni na drodze

Data publikacji 24.10.2017

Najbardziej narażoną na niebezpieczeństwa na drogach kategorią uczestników ruchu są piesi i rowerzyści. Pomimo podejmowanych działań nadal na wielkopolskich drogach, odnotowuje się wysoką dynamikę zdarzeń drogowych, w tym wzrost liczby zabitych. W związku z powyższym Wydział Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu w terminie od 19 do 20 października 2017 roku przeprowadził działania profilaktyczno – edukacyjne mające na celu propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze. Działania te poprzedziły działania kontrolno – prewencyjne które odbywają się w dniach 23 – 24 październik 2017 roku.

Równolegle do działań profilaktyczno - edukacyjnych ,,Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego", funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu przy współpracy z Autostradą Wielkopolską SA prowadzą działania profilaktyczne dla dzieci klas 1-3 w ramach programu społeczno – edukacyjnego ,,Autostrada do szkoły". Podczas spotkań z najmłodszymi funkcjonariusze omawiają zasady bezpiecznego zachowania i poruszania się po drodze. Uczniowie szkół podstawowych mogą przenieść się na wirtualną ulicę, gdzie poruszają się zgodnie z przepisami drogowymi. Celem programu jest propagowanie wśród dzieci nauczania początkowego przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Patronami honorowymi programu są Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu.

 

 

WRD Poznań/PG

  • 11 #1
  • 11 #2
  • 11 #3
  • 11 #4
  • 11 #5
  • 11 #6
  • 11 #7
  • 11 #8
  • 11 #9