Poznań - Działania "Gimbus" - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Działania "Gimbus"

Data publikacji 06.10.2017

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzili kolejne działania prewencyjne, ukierunkowane tym razem na kontrole gimbusów. Sprawdzali wszystkie elementy, które mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

4 października br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu przeprowadzili działania kontrolne pk. ,,Gimbusy” na terenie gmin należących do powiatu poznańskiego. Podczas akcji funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowców, stan techniczny, obowiązkowe wyposażenie i oznakowanie pojazdów, posiadane przez kierujących autobusami wymagane dokumenty, uprawnienia i licencje wymagane przy przewozie osób oraz czy pojazdy posiadają specjalną tabliczkę umieszczoną za szybą pojazdu. Zaplanowano długofalowe działania kontrolne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z tego typu transportu oraz wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z ich przewozem. W przypadku przewozu osób jakiekolwiek uchybienia dotyczące stanu technicznego jak również stanu psycho-fizycznego kierowców, mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo podróżujących i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Aleksandra Tomczyk/MŚ