Poznań - „Mamy to we krwi” - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - „Mamy to we krwi”

Data publikacji 06.10.2017

Pomaganie potrzebującym wpisane jest w nasze DNA, nie tylko w działaniach zawodowych ale również i społecznych, dlatego też policjanci we współpracy z kuratorami oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu edukowali młodzież, jak żyć zgodnie z zasadami i wartościami, promując życie wolne od narkotyków i przemocy.

Inauguracja projektu pn: „Mamy to we krwi” odbyła się w grudniu 2016 r. i zapoczątkowana była oficjalna zbiórką krwi na rzecz potrzebujących.  Kontynuując zadania wynikające ze wzajemnej współpracy policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z Kuratorami Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadzili spotkanie dla około 100 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego na temat przeciwdziałania zażywaniu  narkotyków, dopalaczy, używek oraz przejawów przemocy.

Połączenie sił służb oraz instytucji działających na rzecz potrzebujących jest bardzo ważnym aspektem życia społecznego. O tym, jakie wartości są ważne, jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać, aby być bezpiecznym i zdrowym, jakie są rodzaje odpowiedzialności osób nieletnich za popełnione czyny karalne lub przejawy demoralizacji, dowiedzieli się uczniowie placówki podczas przeprowadzonej prelekcji.  

Celem spotkania było przede wszystkim zaszczepienie w młodych ludziach chęci bezwarunkowej pomocy drugiemu człowiekowi, którą można udzielić bez żadnych strat materialnych, wystarczy tylko prowadzić zdrowy i bezpieczny tryb życia, pamiętając o tym, że sami kiedyś możemy znaleźć się w potrzebie.    

Marta Mróz/MŚ