DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 05.10.2017

Komenda Miejska Policji w Poznaniu w dniu 4 października br. zorganizowała debatę społeczną pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Głównym celem debaty były rozmowy z mieszkańcami miasta Poznania na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

4 października br. Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk był gospodarzem debaty społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta w Poznaniu.

W debacie uczestniczył przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania Pan Michał Lemański - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Pan Mariusz Paszczyński Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania, Pan Łukasz Dondajewski Miejski Inżynier Ruchu Drogowego, przedstawiciele administracji, samorządowcy oraz mieszkańcy.

Celem spotkania było zaktywizowanie miejscowej społeczności do współpracy z instytucjami działającym na rzecz bezpieczeństwa w procesie budowania lokalnego systemu bezpieczeństwa.
W pierwszej części debaty Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk omówił realizację postulatów zgłoszonych podczas debaty w 2016 roku. Następnie przedstawił stan poczucia bezpieczeństwa na podstawie zgłoszeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówił możliwości aplikacji „Moja Komenda”.

Komendant Miejski Policji w Poznaniu zaprezentował także prowadzone działania w zakresie profilaktyki społecznej, podkreślając rolę programu „Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec” realizowanego na terenie miasta Poznania. Przy tej okazji podziękował za współpracę z jednostkami Policji przedstawicielom 34 Rad Osiedlowych miasta Poznania.

Po wystąpieniu i podziękowaniach nadszedł czas wspólnego debatowania, który cechował się dużą aktywnością uczestników, którzy zadawali pytania i przedstawiali bolączki trapiące ich dzielnice. Obecni na debacie mieszkańcy zgłaszali w większości problemy dotyczące sytuacji nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz wskazywali na błędne rozwiązania infrastruktury.

Na zakończenie debaty, podsumowano spotkanie, a policjanci podkreślili, że aspekty poruszane przez mieszkańców będą dla nich ważną wskazówką do dalszego działania.

Sylwia Stańko/MŚ