Poznań – Razem na rzecz seniorów - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań – Razem na rzecz seniorów

Data publikacji 13.09.2017

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Adam Kachel podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Fundacji „Razem Łatwiej” Mariuszem Skrok. Umowa dotyczy realizacji działań w zakresie profilaktyki seniorów na terenie miasta i powiatu poznańskiego.

11 września br. w siedzibie na ulicy A. Szylinga  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Adam Kachel podpisał porozumienie z Prezesem Fundacji „Razem Łatwiej” Mariuszem Skrok o współpracy w zakresie profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa osób starszych miasta i powiatu poznańskiego.

Statutowym celem działania Fundacji „Razem Łatwiej” jest pomoc dzieciom i osobom  niepełnosprawnym, a płaszczyzną współpracy z Policją będzie przeprowadzanie różnego rodzaju przedsięwzięć, akcji, działań profilaktycznych dla seniorów, podczas których będą przekazywane informacje związane z bezpieczeństwem osobistym, majątkowym, czy dotyczącym metod działania oszustów w szczególności metodami „na wnuczka” oraz „na policjanta CBŚ”.

Ponadto w ramach wspólnego działania została stworzona ulotka prewencyjna, zawierająca najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem, która będzie przekazywana przez policjantów realizujących powyższe zadania podczas spotkań z seniorami.  

Marta Mróz/IL