DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Policjanci sprawdzali oznakowanie dróg prowadzących do szkół

Data publikacji 01.09.2017

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego sprawdzają drogi i ulice prowadzące do placówek oświatowo-wychowawczych pod kątem obowiązującej organizacji ruchu.

Na terenie miasta Poznania nawiązano w tym zakresie współpracę również z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu i Oddziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania.

Sprawdzeniu podlega istniejąca infrastruktura drogowa ze szczególnym zwróceniem uwagi na czytelność oznakowania pionowego i poziomego oraz sprawdzenie stanu technicznego urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. Kontrolą objęte zostaną w miarę możliwości wszystkie drogi znajdujące się przy szkołach, przedszkolach i żłobkach, ze szczególnym uwzględnieniem dróg prowadzących przede wszystkim do szkół podstawowych.

Celem tych kierunkowych czynności jest przede wszystkim wyeliminowanie jakichkolwiek nieprawidłowości powstałych w wyniku zaniedbań ze strony zarządców dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom rozpoczynającym nowy rok szkolny i porządku w ruchu drogowym na drogach dojazdowych do placówek oświatowo-wychowawczych. 

Maciej Święcichowski