Stare Miasto - Policjanci zmienili siedziby - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Stare Miasto - Policjanci zmienili siedziby

Data publikacji 06.04.2017

W związku z kompleksową przebudową i modernizacją Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto ponownie zmieniają się adresy siedzib policjantów. Dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail do funkcjonariuszy pozostają bez zmian.

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto pracują pod następującymi adresami:

  • ul. Św. Marii Madaleny 12 w Poznaniu  niezmiennie w poniedziałki od 15:30 przyjmuje Komendant jednostki. Pod ten adres należy również kierować wszelką korespondencję. Tutaj także zapraszamy obywateli, którzy będą potrzebować pomocy od policjantów i będą chcieli złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub wykroczeniu,
  • ul. Św. Marcin 66/72 w Poznaniu służbę pełni Zastępca Komendanta ds. Prewencji, Naczelnik ds. Prewencji, Ogniwo ds. Wykroczeń, Zespół Profilaktyki Społecznej oraz Referat ds. Przestępczości Gospodarczej - siedziba czynna w godz. 7:30 - 15:30)
  • ul. Kościuszki 108 w Poznaniu - tutaj służbę pełnią dzielnicowi i Kierownik Rewiru Dzielnicowych. W przypadku nieobecności dzialnicowych w siedzibie należy dzwonić do oficera dyżurnego na nr tel 61 84 124 11/12
  • ul. Śniadeckich 27 w Poznnaiu (budynek po KP Poznań - Targi) -  pod tym adresem służbę pełnią policjanci pionu kryminalnego, Zastępca Komendanta ds. Kryminalnych, Naczelnik i Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego, sekretariat, wszyscy funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego tj. policjanci zajmujący się prowadzeniem śledztw i dochodzeń.

Dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail do policjantów pozostają bez zmian. Adresy nowych siedzib mogą jeszcze ulec zmianie. Wówczas będziemy o tym Państwa informować.

Remont staromiejskiego komisariatu w Poznaniu to kolejny istotny krok w modernizacji jednostek Policji na terenie województwa wielkopolskiego i miasta Poznania. Zabytkowy obiekt po remoncie stanie się wizytówką miasta. Inwestycja potrwa trzy lata.

Autor: Patrycja Banaszak