DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań - Policjanci zapraszają młodzież do udziłału w konkursie fotograficznym

Data publikacji 07.02.2017

Policjanci zapraszają młodzież do wzięcia udziału w III edycji konkursu fotograficznego „Skrzydła życia”. Konkurs skierowany jest do młodzieży powiatu poznańskiego w wieku od 13 do 18 lat. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Buk.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem „Alae” orazPowiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zapraszają młodzież z powiatu poznańskiego w wieku 13-18 lat do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Skrzydła życia”. Konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Poznańskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

Celem konkursu jest zachęcenie młodziezy do twórczego przedstawienia przemysleń na temat problematyki zapobiegania przestepczości, przemocy oraz wykorzystania, w tym osób starszych.

Prace należy dostarczyć do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu z adnotacją na kopercie Wydział Prewencji – konkurs fotograficzny „Skrzydła życia”. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca. Więcej informacji w załączniku.

Regulamin konkursu.pdf