DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań - Szkolenie dla policjantów profilaktyków

Data publikacji 30.01.2017

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się szkolenie z udziałem policjantów pionu prewencji z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Celem szkolenia było dostosowanie pracy profilaktyków w obszarach wskazanych w Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

26 stycznia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu policjanci pionu prewencji z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie realizacji programów i projektów prewencyjnych realizowanych mi. in. przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu policjanci Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu przeprowadzili szkolenie dla policjantów zajmujących się zagadnieniami profilaktyki społecznej.

Głównym celem szkolenia było dostosowanie pracy profilaktyków w obszarach wskazanych w Programie ograniczania przestępczości i apołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Podczas szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące asysty i pomocy kuratorom rodzinnym przy czynnościach dotyczących odebrania osób podlegających władzy rodzicielskiej. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali komplementarną wiedzę na temat głównych celów realizowanych w w/w programie, tj.:

  • bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochroną dzieci i młodzieży
  • edukacja dla bezpieczeństwa.

Szkolenie policjantów miało za zadanie podniesienie kwalifikacji w ramach doskonalenia zawodowego oraz zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.