DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań – Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2016 roku

Data publikacji 30.01.2017

W minionym roku poznańscy policjanci odnotowali spadek liczby przestępstw. Ogółem wszczęli o 1693 postępowań mniej niż dwa lata temu. Mniejszą liczbę czynów odnotowano we wszystkich kategoriach przestępstw: kradzieżach, rozbojach, bójkach i pobiciach, włamaniach, uszkodzeniach mienia oraz kradzieżach samochodów.

Liczba postępowań wszczętych – wybrane kategorie:

  2015 rok 2016 rok
Kradzież 7183 6306
Rozbój 288 234
Włamanie 2221 1770
Kradziez samochodu 1140 960
Uszkodzenie mienia 2178 1884
Bójka i pobicie 160 116


Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

Policjanci ruchu drogowego odnotowali 661 wypadków w których 30 osób poniosło śmierć, a rannych zostało 819 osób. Podczas służby policjanci przeprowadzili ponad 186 tysięcy badań stanu trzeźwości kierujących. Zatrzymali ponad 1500 kierowców pod wpływem alkoholu. Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z ważniejszych priorytetów na rok 2017.

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych

W minionym roku policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu ogółem 1010 imprez masowych. Były to imprezy sportowe, zgromadzenia oraz imprezy artystyczno-rozrywkowe. Łącznie w zapewnienie bezpieczeństwa podczas tych imprez zaangażowanych było 20 583 policjantów.

Funkcjonariusze poznańskiej Policji dbali o bezpieczeństwo podczas 78 imprez sportowych oraz 18 przejazdów przez Poznań dużych grup kibiców na mecze.

Prewencja:

Służby dyżurne na terenie całej Poznania i powiatu poznańskiego odnotowały ponad 141 tysięcy wszystkich interwencji.

Profilaktyka:

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyły się trzy debaty społeczne oraz dwie debaty na terenie jednostek podległych KMP Poznań. W ramach programu Poznański rower – bezpieczny rower” zarejestrowano 4164 rowery (od początku programu 14938). Mobilny Komisariat przeznaczony do licznych działań profilaktyczna – prewencyjnych wykorzystany był do ponad 250 służb.