DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań – Narada roczna kadry kierowniczej poznańskiej Policji

Data publikacji 23.01.2017

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej poznańskiej Policji połączona z podziękowaniami za długoletnia służbę odchodzącym na emeryturę policjantom.

 

23 stycznia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyła się narada roczna z udziałem komendantów komisariatów oraz naczelników wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Podczas odprawy oceniono i podsumowano  działania poznańskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz omówiono priorytety i główne zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na rok 2017.

W odprawie udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Michał Lemański, Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu Paweł Kurosz.

Przed omówieniem wyników w służbie, spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za wieloletnie zaangażowanie i poświęcenie służbie odchodzącym na emeryturę policjantom.

W dalszej części odprawy I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski nadzorujący pracę pionu kryminalnego, zaprezentował efekty pracy w zakresie zwalczania przestępczości i wykrywalności, natomiast mł. insp. Adam Kachel Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, nadzorujący pion prewencji, omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz realizację zadań prewencyjnych. Komendant Miejski Policji w Poznaniu mł. insp. Maciej Nestoruk poinformował o zrealizowanych projektach inwestycyjnych w roku minionym, a także planach na nadchodzące miesiące.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński omówił kwestie związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, wskazał priorytety i kierunki działania w nadchodzącym roku oraz złożył na ręce kadry kierowniczej podziękowania dla wszystkich policjantów za zaangażowanie i osobisty wkład w wysoką jakość wykonywanych zadań służbowych. 

Podczas odprawy służbowej w swoich wystąpieniach Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz  Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński pozytywnie ocenili pracę policjantów w zakresie realizacji ustawowych zadań.